Author Archive

Nabór do Studium Psychologii – Jesien 2017 r.

Dokumenty do Studium Psychologii i Psychoterapii przyjmujemy do końca września b.r.

Przemoc psychologiczna w szkole

Przemoc i agresja są zjawiskami, którym poświęca się coraz więcej uwagi zarówno w środkach masowego przekazu jak i pracach naukowych. Dzieje się tak z powodu ich skali i drastyczności. Zjawisko agresji przemocy i agresji jest obecnie jednym