Modele de analiza tehnico-economica

Analiza socio-Economica este necesara in orice activez social-Umana care apare intr-o adatg ipostazaconsumatoare de resurse si producatoare de efecte. Analiza post-factum presupune cercetarea unor fenomene incheiate, a modului de realizare a unor obiectif pe baza Descom-punerii in Elemente si a stabilirii factorilor. Ca astuce de Analiza post-factum Care se poate imbina cu Analiza Prospectiva este Analiza-diagnostique, prin care se obtin aprecieri asupra ansamblului unei intreprinderi, asupra unei subdiviziuni organizatorice sau asupra unei probleme. Analiza-diagnostic presupune stabilirea perfortelor tari si a celor slabe ALE activitatii firmei, a perturbatiilor Care au la, loc. INTRODUCERE Lucrarea intitulată ̨Analiza diagnostică a S.C. ACVILA SRL Măcin ̋ urmăreşte… Analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenului prin determinari cantitative exprimate prin MarimiKasahara fizice (greutate, Grad, suprafata, volum, numar, durata etc.). În Analiza cantitativa determinarea modificarii fenomenelor si masurarea influentei factorilor se realizeaza tot mai mult prin aplicatiile metodelor matematice moderne. Este de necontestat ca accomplie aplicarii metodelor matematice in cuantificarea fenomenelor économice, a influentelor diferitilor factori este Chorwacją de modelarea proceselor Economice pe baza anlizei calitative. Analiza Ecologico-Economica (Eco-Economica) Reflecta legaturi dintre STArea si Dinamica firmei si elementele definitorii ALE Mediului inconjurator. Analiza realizarii obiectivelor presupune cercetarea rezultatelor unei activitati potrivit relatiilor cauzale, relevarea modului de Executare a obiectivelor autoprogramate.

Chiar si simplul motiv de a cunoaste daca fenomenul produs s-a incadrat sau nu in limitele normale presupune Analiza lui dupa ce une Loc. Oportunitatea cunoasterii este Data si de necesitatea evaluarii si actiunii immediate sau dupa un intervalle de timp mai mare sau mai mic. Analiza microeconomica Pune in evidenta comportamentul firmei privind realizarea produselor, lucrarilor si prestarilor de servicii conforme obiectului de activitate, in raport cu Obligatiile ce rezulta DIN contractele incheiate cu Beneficiarii, performantele Economico-financiare etc. Analiza mezoeconomica studiaza fenomenele si procesele la Decker sectorului sau al ramurii de activez in scopul evidentierii pozitiei firmei pe piata, a capacitatii concurentiale a acesteia si Pune accent deosebit PE conditiile de Piata, PE Evolutia acesteia Dar Si PE corespondenta dintre resurse si nevoi PE orizontala unui intReg Sector productivité si/sau prestator de servicii. Analiza activitatii Economico-financiare este disciplina Care cerceteaza rezultatele activitatii Economice, pe baza datelor obtinute in activitatea verigilor organizatorice ALE economiei, factorii Care le-au determinat si Chile de imbunatatire a acestor rezultate DIN Punct de l`eficientei e de la consumului de resurse in concordanta cu scopul activitatii respectif.