psychoterapia, studium psychoterapii, psychologia

psychoterapia, studium psychoterapii, psychologia

                 

 

Ta strona może używać ciasteczek (cookies). Więcej informacji można uzyskać tutaj.

 

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

INSTYTUT PSYCHOLOGII

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Instytut Psychologii
Wykładowcy
Warsztaty
Działalność
Kontakt
Konto IPS

Poleć naszą stronę

IPS powstał w 1997r.

Polityka cookies

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

STUDIUM PSYCHOLOGII

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Zapraszamy
do wspólnej drogi

Zasady naboru
Opłaty za naukę
Formularz wstępny

Słuchacze o szkole
Prasa o nas

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

KIERUNKI

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

ODDZIAŁY

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Warszawa Poznań
Katowice

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Nabór WIOSNA 20@)

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Dokumenty

do Studium

Psychologii

i Psychoterapii

oraz

  w Studium

Psychologii

Integracyjnej

przyjmujemy

do końca

grudnia b.r.


INFORMACJE:
tel.: 577 950470
e-mail

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Rozmowy kwalifikacyjne

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Planowane terminy rozmów
kwalifikacyjnych
i pierwszych zajęć
w Studium
Psychologii
Integracyjnej
oraz
w Studium
Psychologii
i Psychoterapii:

WARSZAWA – 20-21.X.2018 r.

POZNAŃ – 27-28.X.2018 r.

KATOWICE – 27-28.X.2018 r.


psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

ARTYKUŁY

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Psychologia

Psychotronika

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

POLECAMY

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii
psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

NAWIGACJA

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Warte przeczytania

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

ZALECAMY

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Nasze strony

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii, psychologia
Fragmenty Czarodzieja snów - dr. Marka Łypa
Strona: 1/6


RZUT OKA NA SNY I SZTUKĘ ICH INTERPRETACJI

Wiedza spod ciemnej gwiazdy?


Śpisz. Przejmująco słabe światło odbite od odległych planet dociera do Ciebie, wzbudzając jedynie słabą reakcję struktur ciała, które te bodźce przesyłają dalej - do głębi Twojego umysłu. Równie słabe bodźce docierają do innych receptorów Twojego organizmu. Wszystkie te sygnały dotrą do podkorowych obszarów mózgu, aby tam stworzyć Twoje osobiste odzwierciedlenie rzeczywistości, które może ożywiać źródła Twoich lęków, ale również wzmagać siłę Twoich pragnień i pasję Twoich dążeń. Najpierw jednak dopływające bodźce muszą przejść przez ukryte w samym środku głowy struktury „starego" mózgu: układ limbiczny i podwzgórze. I nagle dzieje się coś niezwykłego: subtelna energia napływających informacji nasycona jest odcieniami, zapachami, smakami i subtelnymi wibracjami rzeczywistości sięgającej wyższych pięter Wszechświata. To wzbudza w głębokich formacjach umysłu silny rezonans i ożywia pamięć utajonych treści, uruchamiając mechanizmy rozwojowe Twojego promiennego Ja. Twoja pamięć i wyobraźnia zaczyna nagle generować nie tylko obrazy, ale również brzmienia, zapachy, smaki i wrażenia dotykowe związane z fascynującymi motywami ludzkiego istnienia. Z nową energią wewnętrzną stajesz wobec rzeczywistości, która jest znacznie bogatsza od tego, co tworzy rutynę Twego dnia powszedniego.
I wtedy albo masz odwagę, aby uważnie przyjrzeć się temu, co jest bardzo ważną informacją adresowaną bezpośrednio do Ciebie, albo wolisz udawać, że nic poruszającego się nie dzieje. Albo uwzględnisz prawdy, które docierają do Ciebie w marzeniach sennych, albo braknie Ci przygotowania i dojrzałości potrzebnej do realnego poprawiania sytuacji życiowej.
Mimo swego piękna świat nigdy nie był miły, łatwy i przyjemny. Nigdy też chyba taki nie będzie. Będzie trudny, wymagający. I dlatego śniący umysł przygotowuje Cię do tego, aby w każdej sytuacji cechowała Cię adekwatność, dobre przygotowanie do istniejących wyzwań, elastyczność postępowania... po prostu mądrość.
Warto sprzyjać wszystkiemu, czym wzbogacasz swoje zasoby, wzmacniasz potencjał działania, poprawiasz skuteczność w pokonywaniu przeciwności i stawianiu kolejnych kroków na drodze osobistego rozwoju. Właśnie dlatego warto swemu śniącemu umysłowi dać tyle uwagi, na ile zasługuje.
I właśnie temu może służyć niniejsza książka.
„Kropla drążąca skałę" -o snach jako nurcie psychicznym, który zmienia osobowość
Wśród czytelników rozpowszechnione są tradycyjne senniki, które bazują na ogólnej wiedzy symbolicznej, ale nie zawsze prawidłowo wyjaśniają przesłanie snu, bowiem w tradycyjnych słownikach symboli wielu elementów rzeczywistości sennej po prostu brak, albo objaśniane są zbyt wieloznacznie. Aby przezwyciężyć to ograniczenie, ludzie tłumaczący sny od dawien dawna postępowali w ten sposób, że obserwowali losy osób, którym śniło się coś, co wykraczało poza ogólnie znane symbole. Tak gromadzono wiedzę sennikową o tym, co zwiastuje określony sen. Miała ona służyć lepszemu przewidywaniu przyszłości, bowiem ludzie zawsze najbardziej ciekawi byli tego, co dopiero się wydarzy i jak to wpłynie na ich losy. W oparciu o taką wiedzę pojawiały się wnioski tradycyjnych badaczy snów o tym, że widziany i przeżywany w śnie obraz „X" zapowiada zdarzenie „Y". Metoda ta nie była doskonała, bowiem badacze ci nie znali i nie brali pod uwagę odmienności w sytuacji życiowej i różnic w uwarunkowaniach psychologicznych osoby śniącej. Nie uwzględniali naturalnych różnic charakterologicznych, indywidualnych ograniczeń i bardzo różnych motywów, którymi kierują się osoby śniące. A właśnie te różnice sprawiają, że ten sam element snu może mieć bardzo różną wymowę u różnych osób. Autorzy senników kierowali się własnym wyczuciem, toteż ich interpretacje zawierały czasem więcej prawdy o osobie tłumaczącej sny, niż o człowieku, któremu sen się przyśnił. Poważnym mankamentem autorów tradycyjnych senników był również brak szerokiej i nowoczesnej wiedzy z zakresu różnych działów psychologii.
Wiek dwudziesty zweryfikował psychologiczne założenie Zygmunta Freuda oraz jego rozumienie ludzkiej nieświadomości, sił uczestniczących w dialogu wewnętrznym i mechanizmów przetwarzania informacji na poziomie nieświadomym. Koncepcje Freuda wyłożone w jego „Objaśnianiu marzeń sennych" zostały wzbogacone o teorię nieświadomości zbiorowej Junga oraz osiągnięcia wybitnych antropologów, badających mitologię i symbolikę ludów spoza kręgu cywilizacji Zachodu. Należne sobie miejsce zaczęły również zajmować koncepcje transpersonalne, upatrujące w człowieku uosobienie promiennych energii Ducha. Nie bez znaczenie pozostały także poszukiwania uniwersalistyczne i koncepcje transkulturowe Kena Wilbera. Na koniec wiedza o nieświadomości człowieka wzbogacona została o zbadaną przez Stanislava Grofa pamięć stanów przeżywanych w okresie prenatalnym i podczas przychodzenia na świat. Na wszystko to nałożyła się współczesna wiedza o biochemii procesów psychicznych, mechanizmach tworzenia pamięci stanu, monitoringu ciała z poziomu podkorowego i wpływie nieświadomości na zmiany stanu zdrowia.
Postępy w tych dziedzinach nauki zrodziły potrzebę nowego spojrzenia na treści snów i możliwości terapeutycznego wykorzystania marzeń sennych, gdzie określenie „terapeutyczne" nie ogranicza się do samej tylko psychoterapii, ale również obejmuje kształtowanie pozytywnego obrazu ciała oraz naturalny tryb korygowania procesów homeostazy.
Stąd idea kompendium, które próbuje dawać podstawowe wiadomości na temat śnienia i treści marzeń sennych, a zarazem przynosić wiedzę o najczęstszych motywach sennych i specyfice procesów psychicznych zachodzących na poziomie kontaktu nieświadomości ze świadomością. W tle udostępnianych informacji tego poziomu staramy się przekazać podstawową wiedzę o przemianach psychicznych człowieka, które częstokroć nasilają się w okresach kryzysowych, tworząc niełatwe realia dojrzewania osobowości w jej drodze ku szczytom indywidualnego rozwoju.
Przyjęte ramy tego opracowania sprawiły, że materiał teoretyczny ogranicza się do ważnych treści sennych, które pojawiają się najczęściej. Informacje autorskie ilustrowane są przykładami marzeń sennych, których treści nawiązują do właśnie omawianych haseł. Aby zwiększyć aktywność poszukiwawczą czytelników i pobudzić ich do własnych interpretacji tego materiału, autor zrezygnował z wielostronnych objaśnień prezentowanych snów, pozostawiając czytelnikom swobodę w ich interpretowaniu. Jedynie w tych przypadkach, gdy w prezentowanym śnie występują elementy dodatkowe, które nie są omawiane teoretycznie na kartach poprzedzających, dodawane są propozycje interpretacyjne, które obejmują niektóre aspekty zaprezentowanego snu.
Sen mara i sen olśnienie
Sen jest stanem odpoczynku centralnego układu nerwowego - czasowego odłączenia od kory mózgu bodźców, które dopływają z narządów zmysłów i z wnętrza ciała - od narządów wewnętrznych. Sen jest niezbędnie potrzebny, bo czuwanie świadomości, bycie uważnym i aktywność intelektualna wyczerpują biochemiczne zasoby układu nerwowego, wskutek czego pojawia się zmęczenie, a wraz z nim spadek sprawności. Kora mózgu nie może być ciągle aktywna, bo już po kilkunastu godzinach wskutek stopniowego osłabiania przewodnictwa w układzie neuronów mózgu następuje nieuchronne pogorszenie czynności tych struktur, które podtrzymują świadomość. Musi nastąpić regeneracja struktur korowych i dlatego niezbędny jest sen.
Człowiek żyje w układzie kilku wyczuwalnych rytmów. Psycholodzy mówią o wieloletnich cyklach kryzysów psychiki, które zachodzą w ramach restrukturyzacji osobowości. Z ich występowania zdają sobie sprawę tylko nieliczni, ale prawie każdy odczuwa zmiany nastroju i aktywności związane z rytmem rocznym. Istotne znaczenie na nasze życie emocjonalne ma rytm faz księżyca, który dobrze znają nie tylko kobiety. Każdy z nas ma własny rytm sprawności fizycznej i intelektualnej. Również w czasie doby u wszystkich ludzi widoczne są zwyżki i spadki sprawności. Ponadto istnieje tzw. rytm ultradobowy, w ramach którego ludzki układ nerwowy cyklicznie aktywizuje, a następnie osłabia, poszczególne sprawności i funkcje umysłu. To cykl „falowania" aktywności kory półkul mózgowych o pełnym okresie wynoszącym 90...110 minut, w ramach którego nasila się aktywność jednej półkuli mózgu i wraz z tym usprawniają się czynności umieszczonych w tym obszarze struktur neuronalnych. Po 45-55 minutach półkula mózgu, która przejęła wzmożoną aktywność, ulega zmęczeniu. Spada jej aktywność, obniża się poziom uwagi i słabnie czuwanie świadomości. Odczuwanym efektem tych zmian jest rozkojarzenie, napływ fantazji i wspomnień emocjonalnych (również pobudzeń seksualnych). W układzie psychofizycznym do głosu dochodzi ciało. Uczestnik wykładu czy konferencji siedzi wówczas nieco „nieobecny" i nie wynosi z tego okresu dobrych notatek czy pełnej pamięci omawianego materiału, bo trwa kilkuminutowy okres równowagi czynnościowej półkul, które przez ten czas pozostają mniej aktywne. Jest to tzw. okres synchronizacji półkulowej, kiedy jesteśmy mniej czujni i bardziej podatni na sugestie, co nie oznacza uśpienia całego mózgu, bo właśnie wtedy aktywizują się struktury podkorowe, odpowiedzialne za biochemię - życie emocjonalne i ewolucyjnie stare programy aktywności popędów, które stoją na straży gatunku. To z kolei pobudza krążenie płynów ustrojowych, co zapobiega zastojom tkankowym i odkładaniem złogów. W tym trybie organizm podlega dogłębnemu odświeżaniu i witalizacji.
W układzie struktur mózgu mamy zatem alternatywę: albo dominuje kora i mamy pełnię świadomości, albo aktywniejsze są głębokie, ewolucyjnie starsze części mózgu. Równolegle z tym w organizmie dominują funkcje wynikające z przewodnictwa neuronalnego, albo też nasilają się regeneracyjne przepływy biochemiczne, które mają swój
początek w podkorowych strukturach pierwotnego mózgu. Mówiąc w uproszczeniu, albo działa komputer, albo chemia - albo dominuje inteligentny człowiek, albo żywotne zwierzę.
Po kilkuminutowym okresie osłabionej kontroli, regresji i ożywienia popędowego aktywność kory mózgu wzmaga się w obszarze drugiej, dotychczas mniej aktywnej, półkuli. I tak na zmianę.
Następna strona (2/6) Następna strona


Content ©
psychoterapia, studium psychoterapii, psychologia
psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Publikacje

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychologia, psychoterapia IPS, Czarodziej snów, Marek Łyp


psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

SZKOŁA TERAPEUTÓW

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

II edycję 
Szkoły Terapeutów.

Informacje i zapisy:
503 61 61 90
mail

Informacje

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

SZKOŁA NLP

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

KURSY PSYCHOLOGICZNE

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Kursy

Terminy kursów

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

NAJBLIŻSZE KURSY PSYCHOLOGICZNE

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

Przydatne linki

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii


psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

studium psychoterapii, psychoterapia

psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, studium psychoterapii

studium psychoterapii, psychologia, psychoterapia, warsztaty psychologiczne, warsztaty psychoterapeutyczne


psychoterapia, studium psychoterapii

szkoła psychoterapii, psychoterapia, studium psychoterapii

psychoterapia, psychologia, studium psychoterapii

 
Strona w ustawicznej rozbudowie.

© 2005 Instytut Psychologii Stosowanej
PSYCHOTERAPIA, PSYCHOLOGIA, STUDIUM PSYCHOTERAPII, STUDIUM PSYCHOLOGII.
Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Sopot

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment naszej strony nie może być kopiowany ani powielany pod żadna postacią poprzez jakiekolwiek środki przekazu - bez uprzedniej pisemnej zgody:
INSTYTUTU PSYCHOLOGII STOSOWANEJ -STUDIUM PSYCHOLOGII i PSYCHOTERAPII, STUDIUM PSYCHOLOGII INTEGRACYJNEJ
Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Sopot